via EkstraBladet Rabatkoder

Vilkår for brug

LÆS DISSE VILKÅR OG BETINGELSER OMHYGGELIGT, FØR DU BRUGER DETTE WEBSTED

Hvad er der i disse vilkår?

Disse vilkår fastlægger reglerne for brug af vores websted betting.ekstrabladet.dk (“vores side”).

Hvem er vi, og hvordan kontakter du os

Vores websted drives af Imbull B.V. (“vi”). Vores hjemsted er på adressen: Van Ostadestraat 149, 1073 TK Amsterdam, Netherlands.For at kontakte os bedes du sende en e-mail til: sports.dk@global-savings-group.com.

Når du anvender vores websted, accepterer du disse vilkår

Når du anvender vores websted, bekræfter du, at du accepterer disse vilkår for brug, og at du accepterer at overholde dem.

Hvis du ikke accepterer disse vilkår, må du ikke bruge vores websted.
Vi anbefaler, at du udskriver en kopi af disse vilkår til fremtidig brug.

Der er andre vilkår, der kan gælde for dig.

Disse brugsvilkår henviser også til vores politik for beskyttelse af personoplysninger og cookies, som beskriver oplysninger om cookies på vores websted og de vilkår, hvorpå vi behandler personoplysninger, som vi indsamler om dig, eller som du giver os. Ved at bruge vores websted indestår du for, at alle data, der leveres af dig, er korrekte.
Vores websted er et underdomæne inden for Ekstra Bladet-webstedet, der drives af Associated Newspapers Limited. Du henvises til ekstra Bladet vilkår og privatlivspolitik for vilkår, der gælder for dig i forbindelse med din brug af Ekstra Bladet.

Vi kan ændre disse vilkår

Vi ændrer disse vilkår fra tid til anden. Hver gang du ønsker at bruge vores websted, bør du tjekke disse vilkår for at sikre, at du forstår de vilkår, der gælder på det pågældende tidspunkt.

Vi kan foretage ændringer på vores websted

Vi kan opdatere og ændre vores websted fra tid til anden.

Vi kan suspendere eller tilbagekalde vores websted

Vores websted stilles gratis til rådighed.
Vi garanterer ikke, at vores websted, eller noget indhold på det, altid vil være tilgængeligt eller være tilgængeligt uafbrudt. Vi kan suspendere eller tilbagekalde eller begrænse tilgængeligheden af hele eller dele af vores websted af forretningsmæssige og driftsmæssige årsager. Vi vil forsøge at give dig rimeligt varsel om enhver suspension eller tilbagetrækning.

Du er også ansvarlig for at sikre, at alle personer, der har adgang til vores websted via din internetforbindelse, er opmærksomme på disse brugsvilkår og andre gældende vilkår og betingelser, og at de overholder dem.

Vores websted er kun for brugere i Danmark

Vores websted er rettet mod personer bosiddende i Danmark. Vi indestår ikke for, at indhold, der er tilgængeligt på eller via vores websted er egnet til brug eller tilgængeligt andre steder.

Vores websted er kun for brugere, der er ældre end 18 år

Dette websted er udelukkende til brug for personer, der er over 18 år. Hvis du ikke er 18 år eller ældre, må du ikke bruge vores websted.

Hvordan kan du bruge materiale på vores websted

Vi er ejer eller er licenshaver til alle immaterielle rettigheder på vores websted og i materialer, der er offentliggjort på det. Disse værker er beskyttet af ophavsretlig lovgivning og traktater over hele verden. Alle disse rettigheder er forbeholdt.

Du kan udskrive en kopi og downloade uddrag af enhver side på vores websted til personlig brug, og du kan gøre andre opmærksom på indhold, der er indsendt til vores websted.
Du må ikke på nogen måde ændre papirkopier eller digitale kopier af materiale, du har udskrevet eller downloadet, og du må ikke bruge nogen illustrationer, fotografier, videoer eller lydsekvenser eller nogen grafik adskilt fra en ledsagende tekst.

Vores status (og identificerede bidragsyderes status) som forfatterne af indhold på vores websted skal altid anerkendes.

Du må ikke anvende nogen del af indholdet på vores websted til kommercielle formål uden en licens til dette fra os eller fra vores licensgivere.

Hvis du udskriver, kopierer eller downloader en del af vores websted i strid med disse brugsvilkår, ophører din ret til at bruge vores websted straks, og du skal efter eget valg returnere eller ødelægge eventuelle kopier af de materialer, du har lavet.

Stol ikke på oplysninger på dette websted

Indholdet på vores websted er kun til generel information. Det er ikke hensigten, at det svarer til rådgivning, anbefaling eller anden vejledning vedrørende spil, bookmakere eller på anden måde, som du bør stole på.

Oplysningerne på vores websted stammer fra flere kilder, herunder men ikke begrænset til de officielle bookmakeres websteder, oplysninger, vi har modtaget fra bookmakere, andre websteder samt udtalelser fra redaktører. Selvom vi gør en rimelig indsats for at opdatere oplysningerne på vores websted, hverken indestår eller garanterer vi, hvad enten det er udtrykt eller underforstået, at indholdet på vores websted er korrekt, fuldstændigt eller opdateret. Enhver betydning, du tillægger oplysninger og tips, der vises på vores websted, er på din egen risiko.

Selv om vi bruger rimelig omhu for at sikre, at oddsene på vores websted er korrekte, kan vi ikke garantere, at disse odds vil være tilgængelige for dig, når du ønsker at gennemføre et spil hos en bookmaker. Du har ansvaret for at kontrollere og verificere oddsene hos en bookmaker, inden du spiller hos bookmakeren.

Vi er ikke ansvarlige for websteder, vi linker til

Hvor vores websted indeholder links til andre websteder og ressourcer, der leveres af tredjeparter (herunder tredjeparts spiludbydere (bookmakere)), skal sådanne links ikke forstås som vores godkendelse af de tilknyttede websteder eller oplysninger, du måtte få fra dem.

Vi har ingen kontrol over indholdet på disse websteder eller ressourcer, og vi er ikke ansvarlige for indhold, sikkerhed eller praksis, der anvendes af dem. Disse tredjeparter kan indsamle data eller kræve personoplysninger fra dig. Du kan blive forpligtet til at registrere og/eller logge på tredjepartstjenester særskilt for at spille hos bookmakere. Vi er ikke ansvarlige for indsamling, brug eller offentliggørelse af oplysninger, som disse websteder kan indsamle.

Vores websted giver oplysninger om forskellige bookmakere og tips om kommende sportsbegivenheder. Vi fungerer ikke som eller foregiver at være bookmaker eller spiludbyder. Vi deltager ikke, og vil under ingen omstændigheder tage del i noget spil. Alle spil er kun mellem dig og bookmakerne, og spillene reguleres af bookmakernes vilkår og betingelser.

Det er dit ansvar at åbne en konto hos den relevante bookmaker, inden du deltager i spil og at opfylde bookmakerens krav om identitet, egnethed og kreditværdighed.
Vores visning af oddsene, der tilbydes af bookmakere på vores websted og/eller link til bookmakere (eller andre tredjeparter) via vores websted, udgør hverken en anbefaling, godkendelse eller blåstempling af bookmakerne (eller andre tredjeparter).
Du er eneansvarlig for kontrol med og vedligeholdelse af dine bookmakerkonti. Du er eneansvarlig for at sikre, at du overholder alle vilkår og betingelser, du har aftalt med bookmakeren.

Vi har ingen kontrol over, om bookmakere accepterer spil, erklærer spil ugyldige eller foretager betalinger til dig efter gennemførelsen af et spil. Vi har derfor ikke noget erstatningsansvar eller ansvar i øvrigt for bookmakeres manglende udbetaling af beløb til dig. Du accepterer, at du kan miste penge på spil, og at du har det fulde ansvar for de spil, du gennemfører hos bookmakere.

Vores ansvar for tab eller skade, du måtte blive påført – læs venligst dette afsnit omhyggeligt

Uanset om du er forbruger eller professionel bruger:

Vi udelukker eller begrænser på ingen måde vores ansvar over for dig, hvor det ville være ulovligt at gøre dette. Dette omfatter ansvar for død eller personskade forårsaget af vores forsømmelighed eller uagtsomhed hos vores medarbejdere, repræsentanter eller underleverandører og for svig eller svigagtig vildledning.

Hvis du er en professionel bruger:

Vi udelukker alle underforståede betingelser, garantier, repræsentationer eller andre vilkår, der kan gælde for vores websted eller indhold på den.

Vi er ikke erstatningsansvarlige overfor dig for tab eller skader, uanset om dette er inden for kontrakt, erstatningsansvar (herunder forsømmelighed), overtrædelse af lovbestemt pligt eller på anden måde, selvom det kan forudses som følge af eller i forbindelse med:

  • • brug af eller manglende evne til at bruge vores websted eller
  • • brug af eller tillid til indhold, der vises på vores websted.

Vi er særligt ikke ansvarlige for:

  • • tab af overskud, salg, omsætning eller indtægter
  • • forretningsafbrydelser
  • • tab af forventede besparelser
  • • tab af forretningsmulighed, goodwill eller omdømme eller
  • • alle former for indirekte tab eller følgeskader.

Hvis du er forbruger:

Bemærk venligst, at vi kun leverer vores websted til indenlands og privat brug. Du accepterer, at du ikke må bruge vores websted til kommercielle eller forretningsmæssige formål, og vi er ikke erstatningsansvarlige overfor dig for tabt fortjeneste, mistede forretninger, forretningsforstyrrelser eller tab af forretningsmuligheder.

Vi leverer vores websted til dig med rimelig omhu og evne og i overensstemmelse med disse vilkår, men vi er ikke erstatningsansvarlige for:

  • • ethvert tab og skader, som ikke var en forudsigelig konsekvens af en overtrædelse af vores lovmæssige forpligtelser over for dig (skader og tab er forudsigelige, hvis det er indlysende, at de vil opstå, eller hvis vi og du på tidspunktet for aftaleindgåelsen mellem os vidste, at det kunne ske) eller
  • • tab eller skader, der skyldes din overtrædelse af disse vilkår eller
  • • enhver forsinkelse eller mangel fra os som følge af begivenheder uden for vores rimelige kontrol.

Hvis defekt digitalt indhold, som vi har leveret, beskadiger en enhed eller digitalt indhold, der tilhører dig, og dette skyldes vores manglende udvisning af rimelig omhu og dygtighed, reparerer vi enten skaden eller udbetaler erstatning til dig. Vi er dog ikke ansvarlige for skader, som du kunne have undgået ved at følge vores råd om at anvende en gratis opdatering, eller for skader, der skyldes, at du ikke har fulgt installationsvejledningen korrekt eller ikke lever op til kravene til minimumssystemer, som vi anbefaler.

Vi er ikke ansvarlige for virus, og du må ikke introducere dem

Vi garanterer ikke, at vores websted vil være sikkert eller fri for fejl eller virus.
Du er ansvarlig for at konfigurere din informationsteknologi, computerprogrammer og platform for at få adgang til vores websted. Du bør bruge din egen virusbeskyttelsessoftware.

Du må ikke misbruge vores websted ved bevidst at introducere vira, trojaner, orme, logiske bomber eller andet materiale, der er ondsindet eller teknologisk skadeligt. Du må ikke forsøge at få uautoriseret adgang til vores websted, den server, hvor vores websted er gemt eller en hvilken som helst server, computer eller database, der er forbundet til vores websted. Du må ikke angribe vores websted via et denial-of-service angreb eller et distribueret denial-of-service angreb. Vi gør opmærksom på, at enhver overtrædelse af denne bestemmelse anses som værende en kriminel handling og er således strafbart. Vi vil rapportere et sådant brud til de relevante retshåndhævende myndigheder, og vi vil samarbejde med disse myndigheder ved at afsløre din identitet over for dem. I tilfælde af et sådant brud vil din ret til at bruge vores websted straks ophøre.

Regler om at linke til vores websted

Du kan linke til vores websted, forudsat du gør det på en måde, der er rimelig og lovlig og ikke beskadiger vores omdømme eller udnytter det.
Du må ikke etablere et link på en sådan måde, at du foregiver nogen form for tilknytning, godkendelse eller blåstempling fra vores side, hvor en sådan ikke forefindes.
Du må ikke oprette et link til vores websted på noget websted, der ikke ejes af dig.
Vores websted må ikke være indrammet på et andet websted, og du må heller ikke oprette et link til en hvilken som helst del af vores websted ud over hjemmesiden.
Vi forbeholder os ret til at tilbagekalde linketilladelse uden varsel.
Hvis du ønsker at linke til eller gøre brug af indhold på vores websted ud over det ovenfor anførte, bedes du kontakte sports.dk@global-savings-group.com.

Hvilke lands lovgivning gælder for eventuelle tvister?

Hvis du er forbruger, skal du være opmærksom på, at disse brugsvilkår, deres indhold og deres tilblivelse er underlagt engelsk lovgivning. Du og vi er begge enige om, at domstolene i Danmark skal have eksklusiv jurisdiktion.
Hvis du er en virksomhed, er disse vilkår for brug, deres indhold og deres tilblivelse (og eventuelle ikke-kontraktlige tvister eller krav) underlagt dansk lovgivning. Vi er begge enige om, at domstolene i danmark har eksklusiv jurisdiktion.
Imbull BV (del af Global Savings Group) driver underdomænet betting.ekstrabladet.dk.